در تبلیغات هر آنچه که مشتری دوست دارد را باید به او ارائه دهید

اشتباه برداشت نکنید ! منظور ما دروغ گفتن به مشتری نیست، بلکه درست ادا کردن توضیحات برای تبلیغ تان می باشد بلکه بر عکس شما در ارائه توضیحات تبلیغ خود صداقت در گفتارتان را نیز باید به مشتری ثابت کنید.

با ذکر یک مثال فوق العاده در این زمینه شما را راهنمائی می کنیم البته هر چند که این مثال شاید از لحاظ قانونی بر خلاف خواسته های ماست اما هر آنچه که مشتری می خواهد بشنود را باید به او ارائه دهید و آن بستگی به نوع کسب و کارتان متفاوت می باشد.

 یک مثال ساده :

مردى مجوز مهاجرت از آلمان به روسیه را کسب کرد. هنگام خروج از آلمان در فرودگاه مامور وسایل او را چک کرد یک مجسمه دید از او پرسید: این چیه؟ مرد گفت: شکل سوالت اشتباهه آقا؟ بپرس این کیه، این مجسمه هیتلر مرد بزرگ آلمان است که توی تمام کشور عدالت و دموکراسی برقرار کرد. من هم برای بزرگداشت این شخص مجسمه اش همیشه همراهمه... مامور گمرک گفت درسته آقا، بفرمایید. در فرودگاه روسیه مامور گمرک هنگام تفتیش مجسمه را دید و از مرد پرسید: این چیه؟ مرد گفت: بگو این کیه؟ گفت این مجسمه مرد منفور و دیوانه ای است که مرا مجبور کرد از آلمان برم بیرون. مجسمه اش همیشه همرامه که تف و لعنتش کنم. مامور گمرک گفت: بله درسته آقا، بفرمایید... چند روز بعد که آن مرد توی خونه اش همه فامیل را دعوت کرد؛ پسر برادرش مجسمه را روی طاقچه دید وپرسید: این کیه؟ مرد گفت پسرم سوالت اشتباهه ،بپرس این چیه؟ این ده کیلوگرم طلای ۲۴ عیاره که بدون عوارض گمرکی از آلمان به اینجا آوردم در کسب و کار خود نیز همینگونه باشید. #مخاطب خود را بشناسید برای هرکدام از مخاطبین خود #پیام را که باب میل او می‌باشد بیان کنید تا بیشترین تاثیر را برای به ثمر رساندن اهداف خود داشته باشید. هرچند که تمام این پیام‌ها یک پیام مرکزی داشته باشد

این موضوع را هیچ وقت فراموش نکنید که اگر می خواهید کسب و کارتان همیشه برایتان سود داشته باشد و روز به روز بر مشتری هایتان اضافه شود هرگز از ریا و دروغ در کارتان بهره نگیرید بلکه نوع گفتارتان را برای هر مشتری برنامه ریزی و قبل از هر چیز یک الگو برای انواع مشتری های خود ترسیم کنید و نوع گفتارتان را برای هر نوع مشتری از قبل برنامه ریزی فرمائید به طور مثال اگر کالایی دارید که عمومیت دارد و هم برای خانمها و هم برای آقایان مورد اسفاده قرار می گیرد باید نوع استفاده هر قشر را با نوع نگاه آنها برسی و در تبلیغات خود از هر دو نگاه برایشان توضیحات ارائه دهید .

در صورتی که سوالی در این خصوص داشتید می توانید از طریق فرم تماس با ما در سایت ارتباط داشته باشید