یکی از نکات منفی در تبلیغات که توسط تیم ارزیابی تبلیغات سی سی ال در این چند سال کشف نموده "نگاه کوتاه مدت و گذرا به تبلیغات " از سوی کاربران این رشته می باشد که متاسفانه در بسیاری از همکارانمان هم می بینیم

حتما با خود می گوئید که هزینه می کنیم که سریع دیده شویم؟ بله کاملاً درست است و ما منکر این موضوع نمی شویم اما تفکر این که در یک برهه زمانی تبلیغات کنید و هزینه متحمل شوید و بعد از آن منتظر نتیجه بلند مدت تبلیغات باشید نگاه اشتباهی می باشد و این مورد در انواع تبلیغات صدق می کند و در تبلیغات آنلاین بیشتر