اطلاعیه شماره یک: شگفتانه سی سی ال

به اطلاع هموطنان گرامی می رساند بر اساس تصمیمات گرفته شده از سوی مدیریت فروش و بازاریابی سی سی ال به مدت محدود می توانید با ارسال یک آگهی 8 ستاره به مبلغ 25 هزار تومان 3 آگهی 5 ستاره به ارزش 45 هزار تومان در سی سی ال ارسال کنید

باز هم تکرار می کنیم این اطلاعیه به مدت محدود می باشد و تا کن لم یکن نمودن این اطلاعیه می توانید از این ویژگی استفاده نمائید

برای استفاده از این ویژگی شما یک آگهی 8 ستاره انتخاب و با درگاه پرداخت اینترنتی سی سی ال آن را پرداخت می کنید و بعد از آن 3 آگهی رایگان ارسال نمائید که آن سه آگهی از طریق مدیریت سی سی ال به آگهی 5 ستاره ارتقاء پیدا خواهد کرد.

باز هم منتظر شگفتی های سی سی ال باشید.